Дараах цэгүүдэд шинжилгээ авч байна

Өнөөдөр буюу долоодугаар сарын 30-нд ажиллах шинжилгээний цэгийн байршлыг хүргэж байна.