6000 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөжээ

Өнөөдөр Улаанбаатар хотод суурин 154, түр 3 цэгт 157 багийн 735 эмч, ажилтан ажиллаж, 6000 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөжээ. Иргэд өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-18:00 цаг хүртэл ажиллана.

Өнөөдөр нийслэлд 6000 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөжээ

Өнөөдөр нийслэлд 6000 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөжээ

Өнөөдөр нийслэлд 6000 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөжээ

Өнөөдөр нийслэлд 6000 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөжээ

Өнөөдөр нийслэлд 6000 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөжээ