Төрийн албан хаагчидтай холбоотой гомдлыг шалгаж байна

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь энэ сарын 25-29-нд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хүрээнд Хүнс,хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт мал аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр шалгарч санхүүжилт авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн 20 төслийн материалыг татан авчээ. Одоо эдгээр материалд дүн шинжилгээ хийж байгаа юм байна.
Мөн төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албаны хүнд суртал, чирэгдэл үзүүлсэн тухай иргэн, байгууллагаас ирүүлсэн 11 гомдол, мэдээллийн мөрөөр гомдол гаргагч болон албан хаагчдаас тайлбар авах, баримт гаргуулан авах зэрэг холбогдох ажиллагааг явуулжээ. Ингэснээр Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг дарга, Сонгинохайрхан дүүргийн нэр бүхий хороодын хэсгийн ахлагч нар, Багануур дүүргийн төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудтай холбоотой гомдлыг хянан шийдвэрлэсэн байна.