АТГ: Бүртгэлийн удирдлагуудтай уулзлаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар 2022-2023 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг хэлэлцэж, сургууль цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хаягийн мэдээллийн сангийн мэдээлэлд үндэслэн тухайн амьдарч байгаа байршилд ойр сургууль цэцэрлэгийг санал болгож, хамран сургах тойргоор бүртгэлийг зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн байдаг.

Энэ ажлын хүрээнд Авлигатай тэмцэх газраас Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамтай хамтран ажиллахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Өнөөдөр Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон дүүргүүдийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нарыг хүлээн авч уулзан санал солилцов.

Уулзалтын эхэнд Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Х.Ихмөрөн “Жил бүр сургууль, цэцэрлэгийн элсэлттэй холбоотой маргаан гардаг. Хамран сургах тойргийн биш хүүхдүүдийг шан харамж авч, элсүүлдэг. Үүнээс болж хотын төвийн сургуулиудын анги дүүргэлтийн тоо хэтэрдэг. Авто замын түгжрэл нэмэгдэж байгаа талаар мэргэжлийн байгууллагууд онцолдог. Энэ жилээс буюу 2022-2023 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгт хүүхдээ сургахдаа хамран сургах тойргоор нь хамруулахад бүртгэлийн байгууллагын үүрэг оролцоо маш чухал байна” гэв.

Уулзалтад оролцсон бүртгэлийн байгууллагын төлөөлөл дээрх ажилд түргэн шуурхай, нягт уялдаа холбоотой хамтран ажиллана гэдгээ илэрхийлсэн юм.