Дархлаажуулалтын цэгүүд 16:00 цаг хүртэл ажиллана

Өнөөдөр Улаанбаатар хотод суурин 73, түр 2 цэгт 75 багийн 310 эмч, ажилтан ажиллана. Та өөрт ойр вакцины аль ч цэгт очиж дархлаажуулалтад хамрагдах боломжтой. Дархлаажуулалтын цэгүүд 09:00-16:00 цаг хүртэл ажиллана. Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.