Хэсгийн ахлагчийн системийг ашиглахад бэлэн боллоо

Халиа тошин үүсэх эрсдэлтэй бүсүүдийг мөн танилцуулав. Ингэхдээ нийслэлийн есөн дүүргийн хэмжээнд судалгааг авч, нэгтгэсэн байна. Улмаар Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэгт халиа тошин үүсэх эрсдэлтэй 30 байршлын 168.5 га талбай байгааг тогтоожээ. Үүнээс зөвшөөрөлтэй 1110, зөвшөөрөлгүй 67 нэгж талбар байна.

Улаанбаатар хот нь Туул гол болон түүний цутгал голуудын татамд оршдог учраас хотын нутаг дэвсгэрийн зарим хэсэг нь тодорхой давтамжтайгаар байнга ул хөрсний усанд автдаг. Мөн ус зайлуулах инженерийн байгууламж хангалтгүйгээс шугам сүлжээ болон барилга, байгууламжид сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Иймд ул хөрсний усны түвшин, урсац болон чанарт байнга хяналт, шинжилгээ хийх, цооног, хөрсний ус доошлуулах шүүлтүүрийн байгууламж байгуулах шаардлагатай байна.

Зөвлөлийн хурлаас тэмдэглэл гарч, халиа тошин үүсдэг байршлуудад шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авч ажиллах, Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар Зөвлөлийн хуралд хоёрдугаар улиралд багтаан танилцуулахыг үүрэг болголоо.

Хэсгийн ахлагчийн систем болон иргэдэд зориулсан гар утасны аппликэйшнийг Нийслэлийн Цахим хөгжил, мэдээллийн технологийн газрын дарга О.Чинзориг танилцууллаа.

Нийслэлийн 204 хороонд 1872 хэсгийн ахлагч 420 мянга гаруй өрхийн 1.6 сая иргэнд төрийн анхан шатны үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг. Хэсгийн ахлагч нар иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч, нийслэл, дүүргээс хэрэгжүүлж байгаа бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагааг иргэд, аж ахуйн нэгжид хүргэх, орчны хяналт тавих, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үндсэн үүрэгтэйгээр төр, иргэний гүүр болон ажилладаг.

Тэгвэл иргэд шаардлагатай бүхий л мэдээлэл, үйлчилгээг нэгдсэн байдлаар авах боломж бүхий “Дижитал УБ” гар утасны аппликейшн, хэсгийн ахлагчийн системийг нэвтрүүлэн, хэсгийн ахлагчийн үйл ажиллагааг цахимжууллаа. Ингэснээр төр, иргэн хоорондын харилцаа шинэ түвшинд гарч, зардал хэмнэн, төрийн бүтээмж нэмэгдсэнээр төрийн шат шатны байгууллагуудын хяналт, хариуцлагыг сайжруулах боломж бүрдэнэ. Түүнчлэн тус аппликейшнийг ашиглан Монгол Улс болон Засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагаа оновчтой хэрэгжүүлэх, мөн УИХ-ын гишүүд болон НИТХ-ын гишүүд сонгогдсон тойрогтоо санал асуулга явуулах, судалгаа авах бүрэн боломжтой болж байна.

Хэсгийн ахлагч системийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ЗДТГ болон хороодын 359 албан хаагч, 1535 хэсгийн ахлагчдад танхим болон цахим хэлбэрээр сургалт зохион байгуулсан. Мөн Баянзүрх дүүрэгт худалдаа, үйлчилгээ ихтэй хороо, гэр болон орон сууцны холимог хороо, дан гэр хороолол бүхий хороог сонгон, системийн тестийг бүрэн хийж, хэрэглээнд нэвтрүүлж, ашиглахад бэлэн болсон байна.

Дээрх ажлын хүрээнд Хэсгийн ахлагчийн системээр зөрчлийг тухай бүр бүртгэлжүүлж, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв рүү илгээж, хариуцах байгууллагуудад шилжүүлэн шийдвэрлэгдэж буй. Гуравдугаар сарын 15-ны байдлаар нийт 277 зөрчил бүртгэгдсэнээс шийдвэрлэсэн 149, шийдвэрлэх шатандаа явж байгаа 128 зөрчил байна.

Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн салбар, ногоон хөгжил болон агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч З.Төмөртөмөө санал хэлсэн бөгөөд хэсгийн ахлагч нарт энэ аппликэйшн чухал шаардлагатай. Иймээс хэсгийн ахлагч нарт сургалт, зөвлөгөөнийг сайн зохион байгуулах хэрэгтэйг онцолж байв.

Зөвлөлийн хурлаас тэмдэглэл гарч, тус аппликэйшнийг нэгдүгээр улиралд багтаан хэрэглээнд нэвтрүүлэх зэрэг үүрэг өгөв.