Толгойт, Дамбадаржаа дэд төвийн бүтээн байгуулалт 35 хувьтай байна

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн нэгдүгээр үе шатанд бүтээн байгуулсан Баянхошуу дэд төвийн үйл ажиллагаатай Азийн хөгжлийн банкны ТУЗ-ийн гишүүд танилцаж, газар дээр нь ажиллалаа.