Хүнсний улаан буудайн үнийг тогтоолоо

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны есдүгээр сарын 14-ний өдрийн А-255 дугаар тушаалаар энэ намрын ургацаас Хөдөө аж ахуйг дэмжих санд авах хүнсний улаан буудайн үнийг тогтоожээ. Ингэхдээ,

  • Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн өр төлбөрт тооцож авах хүнсний улаан буудайн үнийг 800 мянган төгрөг,
  • Худалдан авах хүнсний улаан буудайн үнийг 750 мянган төгрөг,
  • Улаан буудайн элит үрийг 1,050,000 төгрөг,
  • Үржүүлгийн үрийг 950 мянган төгрөг,
  • Овьёосны үрийг 800 мянган төгрөг байхаар тогтоосон шийдвэр гарлаа.

Энэхүү шийдвэрийг гаргахдаа намрын ургацын улаан буудайнд хийсэн өөрийн өртгийн тооцоо, дэлхийн болон хөрш зэргэлдээ ОХУ-ын зах зээл дээрх хүнсний болон үрийн улаан буудайн үнийн өсөлт, КОВИД-19 цар тахлын улмаас импортоор нийлүүлэгдэж байгаа шатахуун, техник, тоног төхөөрөмж, сэлбэг, бордоо, ургамал хамгааллын бодисын үнийн өсөлт зэргийг харгалзсан байна.