Нийтийн албанд томилогдох 355 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 55 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Н.Ганбаяр: Шүүхийн шинэчлэл бол мөнхөд үргэлжлэх процесс

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр шинэчлэгдэн зохион байгуулагдсан. Энэ байгууллага хоёр гол зүйлд анхаарлаа байнга хандуулж байх ёстой гэж би хувьдаа бодож явдаг.

"Шүүхээс зөвшөөрөл авалгүй саатуулах тохиолдол олон байна"

Зохицуулалтын хувьд баривчлах ажиллагаанд урьдчилж хянуулах болон хойшлуулшгүй тохиолдлоор нөхөж зөвшөөрөл авах хоёр зохицуулалт байдаг.

81 гомдол, мэдээллийг шалгажээ

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 34 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Бусдын мартаж орхисон гар утсыг олж, худалдсан этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэжээ

Тодруулбал, иргэн "Х" найзуудтайгаа зоогийн газарт үйлчлүүлж байгаад тамхины өрөөнд иргэн "Г" мартаж орхисон IPhone12 promax загварын гар утсыг олж аваад, хэн нэгэнд мэдэгдэлгүйгээр өөртөө үлдээж, утсыг бусдад худалдан борлуулсан байна.

Мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний экспортыг цахимжуулах асуудлаар хэлэлцэв

Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 4 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 1223 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Х.Нямбаатар: Зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг хөгжүүлж дууслаа

Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой нэг цонхны хяналтын нэгдсэн тогтолцоо бүрдэнэ.

52 албан тушаалтны ХОМ-ийг шалгажээ

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2022 оны 10 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 310 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган, 135 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэсэн байна. Одоогоор ажиллагаанд 175 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Найман нэр дэвшигчийг шүүгчээр томилуулахаар Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлнэ

Шүүгчийн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтад оролцож, шалгалтын нийлбэр оноогоороо эрэмбэлэгдсэн нэр дэвшигчдийг тухайн шүүхүүдэд нь шүүгчээр томилуулах тогтоол гаргасан байна.

Хууль тогтоомжийн давхардал, зөрчлийг арилгана

Хилээр нэвтэрсэн болон улсын бүртгэл, нийгмийн даатгал, татварын байгууллагад бүртгэгдсэн гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдтэй холбоотой дундын мэдээллийн сантай болох ажлыг эрчимжүүлэхийг үүрэг болголоо.