Хүүхдийн мөнгийг Төрийн сангаас тухайн хүүхдийн данс руу шууд шилжүүлнэ

Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн, шийдвэрлэсэн асуудлын талаар Засгийн газрын ХМОНХХ-ийн дарга Ц.Ганзориг танилцууллаа.  Тэрбээр “Хүүхдийн мөнгөний санхүүжилтийг Монголбанкнаас арилжааны банкаар дамжуулах шат дараалалтай байсан. Үүнд өөрчлөлт оруулж, сар бүрийн 20-ны өдөр Төрийн сангаас тухайн хүүхдийн дансанд мөнгө нь байршиж байхаар өөрчлөлт оруулж, зохицууллаа. Энэ оны эхний гурван улирлын байдлаар нийт нэг сая хүүхдэд 231.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт буюу хүүхдийн мөнгийг олгоод байна" гэв