“Чингис хаан” олон улсын нисэх буудалд зорчигчдын халууныг тогтмол хэмжиж байна

Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал нь "Буянт-Ухаа" дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба болон Хан-Уул дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран тус нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй зорчигчдоор “Эрүүл мэндийн мэдүүлэг”-ийн хуудас бөглүүлэн тандалт судалгааг хийж, сэжигтэй зорчигчдыг тусгаарлах, мэргэжлийн байгууллагад шилжүүлэх зэрэг хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.

Мөн олон улсын болон орон нутгийн нислэгийн зорчигчдын хяналтыг чангатгаж термокамераар халууныг хэмжин давхар ажиглалт хийн ажиллаж байна.