С.Чинзориг: НД-ын шимтгэлийг 36 сараас доошгүй хугацаанд төлсөн амьгүй донорт тэтгэмж олгох заалттай

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулж буй төсөлд Эрүүл мэндийг дэмжих сангаас амьгүй донорын гэр бүлд тэтгэмжийг нь олгодог байхаар тусгасан.

С.Чинзориг: Нэг хүүхдийн эмчилгээний зардлын 50 хувийг буцааж олгоно

Насанд хүрсэн хүний эмчилгээний зардлын 20 хувийг буцааж олгохоор төсөл боловсруулж урьдчилсан тооцоо, судалгааг хийж байна.

Д вируст гепатитын эмчилгээнд дэмжлэг үзүүлэхийг ОХУ-ын Элчин сайдаас хүсчээ

С.Чинзориг: Бидэнд байгаа мэдээллээр, уг вирусийг устгах чадвартай Мирклудекс Б (Bulevirtide) эмийг анх ОХУ-ын эрдэмтэд бүтээж, ХБНГУ-ын компанид патентаа худалдаж, тэр компани нь цааш АНУ-ын “Gilead Science”-д худалдсан ба ОХУ нь уг эмийг зөвхөн дотооддоо өөрийн иргэдэд хэрэглэх тодорхой нөхцөлтэй байгаа гэж ойлгосон.

С.Чинзориг: Эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахад санхүүгийн дарамтад өртөхгүй

Монгол Улсад эмчлэх боломжгүй өвчний жагсаалтад орсон өвчний тоо, иргэдийн зайлшгүй шаардлагаар гадаад улсад эмчлүүлэхэд хувиасаа төлөх төлбөрийн хэмжээ буурна.