Авлигын эрсдэл өндөртэй байгууллагаар Гаалийг нэрлэжээ

АТГ төрийн байгууллагын 2019 оны “Шударга байдлын үнэлгээ”-г тооцон гаргажээ. Шударга байдлын үнэлгээнд энэ онд 62 байгууллага хамрагджээ. Тодруулбал, хамгийн бага оноотой газраар Гаалийн ерөнхий газар, Биеийн тамир спортын газар, Үндэсний хөгжлийн газар, Иргэний нисэхийн ерөнхий газраар нэрлэгдсэн бол хамгийн өндөр оноотой байгууллагаар Соёл урлагийн газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ерөнхий газар, Гадаадын иргэн, харьяатын газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар тодорсон байна.

Шударга байдлын үнэлгээгээр бага оноотой бол тэр байгууллагад авлигын эрсдэл өндөр байна гэж үздэг аж. Ингээд хамгийн өндөр болон бага оноо авч эрэмбэлэгдсэн байгууллагын жагсаалтыг хүргэе.