"Эрсдэлт цаг үеийг амжилттай даван туулж чадна гэдэгт итгэлтэй байна"

Монгол Улсын онцгой комиссоос дараах уриалгыг ард түмэндээ хандан гаргалаа.