Ёс зүйн дэд хорооны даргыг томилно

УИХ-ын Ёс зүйн дэд хорооны дарга С.Бямбацогтыг Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргаар сонгосон. Үүнтэй холбогдуулан УИХ-ын Ёс зүйн дэд хорооны даргыг шинээр сонгох шаардлагатай болсон байна. Тодоуулбал,  дэд хороог С.Бямбацогт гишүүн ахалдаг. Тиймээс төрийн байгуулалтын өнөөдрийн хуралдаанаар энэ асуудлыг хэлэлцэхээр төлөвлөжээ.