"Шинэ гишүүдийг өлгийдөж аваад сургалт явуулдаг бол лобби хийдэг асуудал алга болно"

Намын бүлгүүд өөрсдөө жендэрийн мэдрэмжтэй байж, анхааралдаа авах, жендэрийн мэдрэмжтэй парламент болохын тулд хуралдааны дэгд үг хэлэх гишүүдийн хүйс, дараалал ямар байх зэрэг оролцоог тооцдог байх.