Улирлын томуу, ковидын дэгдэлт зэрэгцэж байна

2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд томуугийн дархлаажуулалтад 114'583 хүнийг хамруулсан.

  • Үүнээс 1-12 насны 76'081
  • Жирэмсэн 642
  • Архаг хууч өвчтэй, 65-аас дээш насны 33'877
  • Эрүүл мэндийн ажилтан 3'983 байна.

Нийт хамралт 46.8%-тай байна. Улирлын томуу, ковидын дэгдэлт зэрэгцэж байгаа тул вакцинжуулалтдаа идэвхтэй хамрагдаарай.