“ӨНӨӨДӨР”-т учирч, МАРГААШ руу тэмүүлсэн хоёр

Яагаад ч юм төдийгөөс өдий хүртэл бүтээж, босгосоор өнөөдрийн хэмжээнд хүрсэн тэдний нөхөрлөлийн мөчлөг нь бусдаас тэс ондоо, магадгүй хамгийн үнэ цэнэтэй санагддаг болохоор тэр байх.